Окото взе да свиква с гледките на горестни младежи (и тук-там някои по-малко младежи, но драматично брадясали граждани), които с плакати в ръце се борят срещу страховитото застрояване на любимия ни Природен Парк „Странджа” (едно от малкото останали девствени кътчета на природата ) и решителните физиономии на различни министри, които обясняват, че горестните младежи де факто са прави.
Да, ама „младежите” пак си взимат плакатите и пак си искат парка и никакви там, селяни, да си строят в него. Тогава министрите пак се появяват и пак казват нещо от сорта: „Браво, така е, много точно го казахте!”. И така до незнам кога …
Сепнах се от хипноза, веднага щом чух, че депутатът от ГЕРБ Лиляна Павлова предупредила (не знам кого), че срещу България можела да започне „наказателна процедура за застрояване в парк Странджа.

Тя и съпартийците и опитаха да прокарат решение, с което да задължат министрите на регионалното развитие Десислава Терзиева и на околната среда Искра Михайлова да предприемат действия по отношение на общия устройствен план на община (ОУП) Царево”. Каквито и да е!

„Няма страшно, Лиляно” – рекох си – „те вече са ги предприели!”. Вече бях осведомена, че първата от гореспоменатите министърки вече била „издала” принудителна административна мярка за спиране на ОУП на община Царево до влизането в сила на плана за неговото изменение с изготвена нова екологична оценка.

Не че има логика с Екологичната оценка (ЕО) на изменението за заместиш липсата на ЕО на основния план, но карай.

Реално, ЕО към плана няма, защото на 26.09.2009 г. министърът на околната среда и водите оттегли с искане до Върховния административен съд даденото към ОУП положителното становище по екологична оценка. За сведение на Лиляна Павлова, по това време правителството беше на ГЕРБ, а за сведение на Десислава Терзиева, оттегленото становище по ЕО е изготвено по времето, когато министър-председател беше началникът й Станишев.

Десислава Терзиева явно пропуска, че преди произнасянето на нашумялото решение на ВАС, с което е оставена без разглеждане жалбата на природозащитниците срещу същия ОУП, е постъпило становище за неоснователност на оспорването от „текущото” МОСВ на „текущото” правителство. Няма значение, каквото се е случило във ВАС, си остава във ВАС.

Очевидно е настанало време, когато всички са готови да плеснем с ръце и да се прегърнем, като изключим невзрачния факт, че аз с това не съм съгласна и няма да се прегърна с никого.

Ето малко факти, с които горестните младежи от еко-протестите очевидно не са запознати и заради които бурно протестирам за редакции в текста на по-едрите протестни помагала.

Факт № 1 – „В заповедта за обявяване на Парка няма забрана за строителство, а има препращане към устройствените планове. Законът за защитените територии и Законът за биологичното разнообразие, по отношение на строителството в паркове и зони, препращат към плановете за управление на защитените зони.”.

Факт № 2 – „ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПП „СТРАНДЖА НЯМА от 1995 г. досега”.

Факт № 3 – „При липса на ОУП, няма пречки да се одобряват подробни устройствени планове за бетониране на плажовете на Странджа”.

Факт № 4 – „При липса на план за управление на парка, ЕО за пълна забрана на строителството ще бъде обжалвана с много приличен успех в съда”.

Факт № 5 „Плаж „Странджа” вече е напълно застроен, освен на блатистите места. Просто липсват тоалетни.”.

Както лицемерно се казва по разни състезания – желая успех на всички във войната с невидимите рептилии.