Написах това на плакат и тръгнах по обществени пространства за реакции на служебни и други безоблачни лица.
Ходих първо на съботния митинг на ДПС и БСП. Влях се в група трайно, безвъзвратно и потомствено безработни граждани с будно съзнание от град Рязанград, Рязанска губерния.
Обясних им, че съм от организаторите на централно ниво и имаме да изпълним малко хореография за медиите и широката общественост, за да се демонстрира бойният дух на структурите в дълбоката провинция. И да си поговорим за радостите и скърбите на хората.
Междувременно композирах сантиментална мелодия за текста на плаката ми и заедно с новите ми приятели изпяхме няколко пъти лозунга за яхнията и ездача.

Поговорихме за волната и неволната езда, за яхнията и хляба насущен, за Възродителния процес и партийната солидарност. Заклех им се в името на децата си, че по време на Голямата екскурзия лично съм изнудвал доста екскурзианти, купувайки на безценица имоти, коли и вещи, които продаваха панически. На доста от тях съм продавал обратно имуществото, когато пък тръгнаха да се връщат.