Дилемата дали Зелените да напуснат Реформаторския блок предизвика остър публичен спор в партията.

В събота Националния съвет /НС/ реши да прекрати взаимодействието си с партиите от Реформаторския блок, които са преминали към превръщането на блока в коалиция. Решението бе взето с 13 гласа „за“ и трима въздържали се.

В понеделник вечерта обаче Контролният съвет на Зелените отмени решението, тъй като на заседанието в събота не е имало кворум. Съставът на НС се състои от 32 души, а на заседанието са присъствали 16. Контролният съвет настоява в близките дни да се проведе ново събрание на НС, което да вземе легитимно решение.

Според устава на партията обаче решенията на Контролния съвет са препоръчителни, а не задължителни за Националния съвет. Във вторник по време на пресконференцията в БТА Петко Цветков поиска оставката на съпредседателя Борислав Сандов заради процедурните хватки, в които е вкарал организацията с цел да осуети излизането от Реформаторския блок.

„Винаги съм изпълнявал решенията на партийните органи и никога не съм се отклонявал оттях“, отвърна Сандов. На заседанието в събота Зелените единодушно поискаха незабавно преразглеждане на концесиите за добив на злато и мед в Средногорието и Източните Родопи.

„Проблемите с мините в Средногорието не са от вчера – изоставените стари хвостохранилища тровят питейната вода в района. Това позволява на сегашните опериращи минни компании на тази територия да отричат да са причина за каквото и да е замърсяване в региона. Тъй като са голям работодател, те използват влиянието си върху местната общност и чрез заплахи и натиск си осигуряват мълчанието на местните хора, въпреки очевидните здравни и екологични проблеми“, се казва в становището. .

Според екопартията със зелената светлина, която ГЕРБ даде на концесията в Крумовград за разработване на златното находище „Ада Тепе” от подобна съдба е заплашен и един от най-чистите и с богато биоразнообразие български райони – Източните Родопи. Особено сериозни там са опасенията дали водните ресурси в този сух, особено през лятото район ще бъдат достатъчни, за да съжителстват земеделието – основен поминък в региона и мината, за чието функциониране ще са нужни огромни количества вода (близо 2.9 милиарда литра годишно, според доклада за въздействие на околната среда).

Зелените настояват за многократно увеличаване на глобите при замърсяване на природата, забрана за употребата на цианиди в златодобива със закон, изработване на здравна карта за засегнатите райони и преразглеждане на съществуващите концесии, премахване на порочната практика за даване на концесии без търг. Партията поиска и радикална промяна в политиката за земята в контекста на удължения мораториум за забрана на продажбата на земя на чужденци.

Екополитиците се обявиха за забрана за офшорни компании и фирми с неясна собственост да притежават, наемат и арендират земеделска земя, определяне на таван за притежание и вземане под аренда на земеделска земя на територията на цялата държава, въвеждане на прогресивен данък върху земеделската земя с необлагаем минимум, премахване на узаконените практики на насилствено заграбване на земеделска земя, разработване в рамките на една календарна година на Единен национален кадастър.