„По повод бежанците и напрегнатата ситуация с тях е редно да съобщя, че получихме разрешение от СДВР да организираме граждански патрули. Ще бъдем наблюдатели и ще сезираме полицията за всяко престъпление“, заяви председателят на националистическата формация „Национално единство“ Боян Расате пред TV7 в петък.
Тук е редно ние да ви съобщим, че Расате и неговите националисти не са получавали подобни правомощия от столичната полиция, установи проверка на „Жилото”.
„Ние вече имаме патрули“, заяви Симеон Костадинов, един от учредителите на тайно сформираната, заради секретност на бъдещите си действия, Националистическа партия на България.
Отново е редно да ви съобщим, че подобни „добронамерени” самоинициативи са регламентирани в Закона за Министерство на вътрешните работи.

 

Чл. 143. (1) Използването на доброволните сътрудници може да се извършва само от правомощените по този закон специализирани органи на МВР.

(2) Сътрудничеството с гражданите за осъществяване функциите на МВР се урежда с инструкция на министъра на вътрешните работи.

(3) Привличането и дейността на лицата по ал. 1 се осъществяват при спазване на следните принципи:

1. доброволност при привличането, работата и освобождаването;

2. защита при или по повод на сътрудничеството;

3. запазване в тайна на самоличността и другите лични данни, както и на тяхната дейност.

(4) Данни за лица, приели доброволно сътрудничество с органите на МВР, могат да се предоставят на съда и прокуратурата само след писмено съгласие на лицата във връзка с конкретно наказателно производство и при спазване разпоредбите на Закона за защита на класифицираната информация.

 

Заявки за поемане на ситуацията в „свои ръце” бяха дадени и от „Атака” и ВМРО, точно след като Виктория Христова бе намушкана от алжирец в магазин на столичната улица „Пиротска”. 

За допълнение в петък в интернет започна да се разпространява и снимка на няколко момчета с черни якета с българския флаг на ръкавите, очевидно намиращи се на същата улица. Описанието към кадъра бе „националисти проверяват чужденци за документи на „Пиротска” вечер”. 

Със сигнали за подобни „действащи доброволци” в СДВР не разполагат за момента. Видимо е обаче, че такова присъствие наистина има в района, в който има насищане на имигранти.