В свой разширен репортаж за възможностите на домакинствата в различните европейски страни да покриват разходите си за отопление през зимата, британската телевизия Би Би Си обръща внимание, че в България близо половината от населението – 47 % няма възможност да отоплява адекватно жилищата си, при средно ниво от 11 % за Европейския съюз.
Материалът обръща особено внимание на факта, че Европа не може да бъде разглеждана като цялост, когато става въпрос за разходите за енергия, „защото съществуват огромни разлики между отделните страни в това, което заплащат домакинствата”.

Журналистите от Би Би Си съпоставят Лондон и движението на разходите за енергия във Великобритания през последните години с тези на други 22 европейски столици и държави (без България). На базата на това сравнение най-ниски разходи за отопление домакинствата плащат в Хелзинки, докато най-високи в Берлин.

По данни на Европейския съюз за цялостното състояние на блока, Би Би Си посочва, че 6,5 % от населението на Великобритания заявяват, че не успяват да отопляват достатъчно домовете си.

„Но отделете една мисъл за живеещите в България, където близо половината население (47 %) казват, че не успяват да отопляват достатъчно жилищата си. Много литовци (34 %), кипърци (31 %), португалци (27 %) и гърци (26 %) също се намират в подобно положение. Докато от другата страна на графиката, по-малко от 2 % от скандинавците не могат да си позволят да се отопляват у дома. При средно ниво от 11 % за ЕС”, изтъква Ричард Андерсън от бизнес-редакцията на Би Би Си.