Хиляди се включиха в протеста в защита на природен парк Странджа, който се проведе вчера в София и още десет града в страната. Въпреки направените привидни отстъпки от страна на Министерство на околната среда и водите по Общия устройствен план за природен парк Странджа, еко-активистите и гражданите не виждат реални действия, които да ги убедят в искрените намерения на държавата.
„Жилото” разговаря по време на демонстрацията в София с трима представители на природозащитни организации – Тома Белев от Коалиция „За да остане природа в България“, Петко Цветков от фондация „Биоразнообразие” и Стоян Йотов от Сдружение за дива природа „Балкани“. Мнение по въпросите изказа и политологът Евгений Дайнов.

Какво ще е продължението на казуса Странджа, след като министъра на регионалното развитие назначи промени по Общия Устройствен план?

Тома Белев, коалиция „За да остане природа в България“: За съжаление в момента имаме две заповеди, една на министъра на Регионалното развитие и на министъра на Околната среда и водите, с които спират прилагането на ОУП. Тези заповеди, както са издадени, така могат да бъдат отменени или обжалвани в съда. За това ние търсим  трайни решения, промени в законите, както по отношение достъпа до правосъдие, така и признаване по закон, че планове и проекти, които са приети без екологична оценка и оценка за съвместимост по Натура 2 000, и както изискват директивите на Европейския съюз, не могат да бъдат прилагани.

Петко Цветков, фондация „Биоразнообразие“: Както в заповедта на министъра на Регионалното развитие, така и в заповедта на министъра на Околната среда и водите от 11.02.14г. виждаме едно и също формулиране на обосновките, което дава възможност за обжалване. Ако заповедтта беше спряла в заповедта се пишеше, че се спира действието на ОУП Царево или се отменя като такъв, който няма екологична оценка, това щеше да е достатъчно, но те казват, че спират действието на ОУП до момента, в който текат процедурите във връзка с изменението на новия ОУП и нова екологична оценка. Министерствата работят, за да обслужват интереси, които са свързани със спекулата на имоти.

Стоян Йотов, Сдружение за дива природа „Балкани“: Аз съм оптимист, защото досега сме били свидетели на минимум два опита за ликвидация на цялата работа, но те бяха неуспешни. Българският народ има сантиментално отношение към природата и когато опре ножа до кокала, хората се вдигат. Това е едно потенциално посегателство, но смятам, че никой от управляващите-сегашни или следващи, няма интерес от ескалация на напрежението по казуса Странджа.

Евгений Дайнов-политолог, общественик, еколог: Следим тия заповеди, които не са много добре направени и поддържаме бойна готовност.

Какви закони смятате, че трябва да се променят или въдедат по отношение опазването на природните паркове?

Тома Белев: Нашето искане към народните представители е да приемат изменение в Закона за устройство на териториите и Закона за устройство на Черноморското крайбрежие, с което да дадат право на гражданите и екологичните организации да обжалват Общите устройствени планове.

Петко Цветков: В Закона за Черноморското крайбрежие и в Закона за устройство на територията ние сме предложили ясни и точни формулировки, които да обявяват за невалидни обши устройствени планове, които нямат всичките атрибути и изисквания от закона, в случая-екологичната оценка.

Стоян Йотов: Законите, както у нас, така и по света са сравнително добре написани, но не се спазват. Избирателното прилагане на законите е огромен проблем, особено спраямо онези с многото пари.

Евгений Дайнов: Трябва да се върне старото положение на прилагане на закона, при което гражданите могат да оспорват в съда закусите, с които не са съгласни, така беше преди 10 години, но го премахнаха.

На кого попречи бившия дитектор на ПП Странджа-Стефан Златаров?

Тома Белев: Попречи на тези, които искат да застроят,които защитаваха до онзи ден тезата, че ОУП влиза в сила, няма никакви проблеми пред него и трябва да се прилага. При проверката, която направихме се оказа, че голяма част от тези имоти, които са предвидени за застрояване са собственост на самия автор на плана, негови и близки до него фирми, други са на големи компании за търговия с недвижими имоти. Г-н Цонев от ДПС също има имоти там. Всъщност тези хора не желаят да има контрол, затова приеха този план, който разработиха, приеха и се опитаха да вкарат в действие. На тези хора им трябваше послушен директор и затова изгониха Стефан Златаров.

Евгений Дайнов-: Познавам Стефан Златаров, изключителен човек, който беше поставен в идиотска обстановка, в която въпреки, че нямаше устройствен план, всякакви“приятели“ на властта и на мутрите се опитваха да строят разни неща, но той ги спираше до последно. Това беше причината да го махнат.Решиха, че той им пречи да пуснат плана и го махнаха, сега ние сме единствената спирачка.

Каква насока ще повлияе екологичната оценка на ОУП?

Тома Белев: Нека специалистите по териториално устройство да си направят планирането, да се направи екологичната оценка и оценката за съвместимост, която върви успоредно със самото планиране, така е по реда на закона и тогава вече гражданите да си кажем мнението за крайния резултат.

 

*Снимката към материала е от страницата на протестната инициатива „Няма да дадем Странджа на мафията” в социалната мрежа „Фейсбук”