След като влязоха във фокуса на внимание на глобалната общественост преди 10 дни с екзекуцията на двегодишно жирафче заради пренаселеност на зоопарка в Копенхаген, датските власти сега взеха решение да забранят заколването на животни, съобразно религиозната култура – т.нар. „халал” за мюсюлманите и „кашер”за юдеите.

Информацията за това решение е била изнесена от датския министър на земеделието и храните Дан Йоргенсен, който според телевизия Al Jazeera е казал, че „правата на животните застават над религията”.

Съгласно ислямската и еврейската религии, за да се смята месото на дадено животно за благословено за консумация, добитъкът трябва да е в съзнание, когато се отнема живота му.

Новината за забраната веднага се е превърнала тема за активна полемика върху религиозните свободи, като според израелският заместник-министър  по религиозните въпроси равин Ели Бен Дахан „европейският антисемитизъм показва истинското си лице и все повече засилва присъствието си в държавни институции”.

В самата Дания обаче не смятат забраната за голям проблем, най-малкото защото последното официално регистрирано „халал” или „кашер” заколване е било извършено преди 10 години.

На 9 февруари управата на зоопарка в Копенхаген, пред публика, приспа с електрически шок двегодишния жираф Мариус, след което животното беше нарязано на парчето и дадено за храна на лъвовете.

Категорично правата на животните Дания не само „застават над религията”, но над някои морални ценности.

Наскоро в интернет се появиха нови записи, които свидетелстваха за истинския геноцид, извършван от датските власти в района на Гренландия над мигриращите гърбати китове.