Последният доклад-прогноза на Европейската комисия, публикуван във вторник, обрисува една малко по-оптимистична картина, където растежът неотклонно се подобрява, безработицата постепенно намалява, а инфлацията остава ниска, но без да стига до дефлация, информира Джейсън Караян за електронното издание Quartz.
Целият доклад от 184 страници е изпълнен с факти, детайли и статистики, но не е необходимо да четете цялото нещо, за да разберете как се справят европейските икономики, практично посочва Караян. На всяка европейска държава е посветена по една глава, и икономическите анализатори (или техните редактори – бел. авт.), са дали на всяка глава сбито и изразително заглавие, което обобщава съдържанието в само няколко думи.

Това може да послужи като бърза, едва ли не наподобяваща на хайку, оценка на всяка икономика в ЕС. Може също така да усетите как се „менят настроенията” от година на година.

Естествено, по този начин се губи много нюанс и дълбочина, но пък се печели време. А понякога всичко, което ни трябва, е най-основното, за да бъдем адекватни в неформален разговор – например, следващият път, когато срещнете някого от Полша на коктейл, може мъдро да отбележите, че „Полша най-после набира скорост”, което си е облекчение, след като само преди година „летеше на един двигател” (и ако някой попита какво точно имате предвид, преструвайте се, че сте получили важно текстово съобщение и учтиво се извинете).

По-долу следва списъкът на държавите и заглавията на съответните глави от доклада – смятайте го за вашия „пищов” по европейска икономика, шеговито завършва Караян.

АВСТРИЯ
2013: Потегля към благоприятен прелом

2014: Очаква се плахо възстановяване

БЕЛГИЯ
2013: Муден растеж и течаща фискална консолидация 

2014: Очаквания за растеж нагоре, инфлация надолу

БЪЛГАРИЯ
2013: Предстои бавно възстановяване 

2014: Икономическият растеж се възобновява, но пазарът на труда е все още слаб

ГЕРМАНИЯ
2013: Постепенно възстановяване след временно влошаване

2014: Ускорен растеж на хоризонта 

ГЪРЦИЯ

2013: Налице са условия за излизане от турбуленцията

2014: Първи признаци на възстановяване 

ДАНИЯ
2013: Постепенно „стъпва на пътя”

2014: Излиза от стагнацията 

ЕСТОНИЯ
2013: Енергичен растеж, в съзвучие с другите балтийски държави

2014: Растежът на БВП набира скорост, износът се възстановява  

ИРЛАНДИЯ
2013: Облекчаване на финансовите условия и скромно възобновяване на растежа

2014: Регулацията е подкрепена от засилващ се икономически растеж

ИСПАНИЯ
2013: Нетният износ остава единствен източник за растеж на хоризонта  

2014: Възстановяването набира сила, докато ребалансирането на икономиката продължава

ИТАЛИЯ
2013: Рецесията удари дъното в средата на 2013 

2014: В ход е бавно възстановяване 

КИПЪР
2013: Продължителна рецесия и предстоящо намаляване на задлъжнялостта 

2014: Рецесията удря дъното, докато се вземат мерки

ЛАТВИЯ
2013: Енергичен растеж сред ниска инфлация и укрепващи публични финанси 

2014: Икономическият растеж и разкриването на работни места продължават с добро темпо

ЛИТВА

2013: Устойчив растеж

2014: Солидният растеж продължава в контекста на макроикономическа стабилност

ЛЮКСЕМБУРГ
2013: Намаляващо производство 

2014: Енергичен растеж, над средното за ЕС

МАЛТА
2013: Растежът постепенно влиза в ритъм 

2014: Частното потребление ще дърпа растежа

ПОЛША
2013: Лети с един двигател

2014: Набира скорост

ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО
2013: Светлина в края на тунела 

2014: Възстановяването е в ход, финансовите дисбаланси все още са значителни

ПОРТУГАЛИЯ
2013: Изненадващият отрицателен растеж може да значи отложено възстановяване 

2014: Постепенно възстановяване 

РУМЪНИЯ
2013: Вътрешното търсене води до плахо възстановяване 

2014: Чрез експорт се оттласква от дъното и се ориентира към по-всеобхватно възстановяване

СЛОВАКИЯ
2013: Растежът временно се забавя, след като външната подкрепа отслабна 

2014: Предстои възобновяване на растежа 

СЛОВЕНИЯ
2013: Новата рецесия след кратък растеж и текущите мерки забавят консолидацията

2014: Напрежението на пазара спада, но намаляване на задлъжнялостта е все още в ход

УНГАРИЯ
2013: Бавното възстановяване натежава на публичните финанси

2014: Слабо възстановяване, основано на вътрешното търсене

ФИНЛАНДИЯ
2013: Вътрешното потребление остава основен източник на растеж 

2014: Предстои възстановяване с необходимост от консолидация

ФРАНЦИЯ
2013: Отложеното възстановяване натежава на публичните финанси 

2014: Възстановяването остава бавно, насред значителни бюджетни дефицити

ХОЛАНДИЯ
2013: Регулациите на пазара за жилища спъват икономическата активност   

2014: Оформя се икономическо възстановяване след две години рецесия

ХЪРВАТИЯ
2013: Все още в икономическа стагнация

2014: Приглушени перспективи за растеж, в условията на висок фискален дефицит и нарастващ дълг

ЧЕХИЯ
2013: Анемично потребление и крехък пазар на труда 

2014: Засилване на икономическата активност 

ШВЕЦИЯ
2013: От помръкнал растеж към постепенно възстановяване

2014: Възстановяване след застой