Въпросите за реформата на съдебната система и борбата с корупцията, и организираната престъпност, са фундаментални за модернизирането на българското общество и събитията от последните месеци показват, че в голямата си част населението на България иска реформи. Тези заключения се съдържат в 13-тия доклад на Европейската комисия по Механизма за сътрудничество и оценка (МСО) на България, който покрива 18-месечен период от юли 2012 г.
Документът, представен официално на пресконференция днес в Брюксел като цяло отчита „недостатъчен и крехък напредък” в наблюдаваните области, като посочва за примери „противоречиви назначения, анулирани заради проблеми с интегритета”, „бягството от правосъдието на осъдени лидери на организираната престъпност” и „серията от разкрития за политическо влияние върху съдебната система”. Всичкото което се е отразило на „общественото доверие”.
„За да успеят тези реформи се налага методичен и последователен подход, основан върху широк консенсус в българското общество. Периодът който покрива настоящият доклад беше белязан от три различни правителства, което не допринесе за установяването на такъв консенсус, въпреки че събитията показаха, че населението, в голямата си част, желае реформи”, гласи текстът на документа.

В общите си препоръки към България, Брюксел предлага ускоряване на реформите по заложените в МСО направления и демонстриране на сериозни последователни резултати, за което Брюксел дава срок от една година на българските власти, до следващия доклад, през който период напредъкът ще е под „близко наблюдение” с „последователни и редовни мисии”.

Европейската комисия изтъква още, че мониторинговия процес и „възможностите предлагани от европейските фондове, конструктивният ангажимент на Европейската комисия и много държави-членки, продължават да са важна подкрепа за реформите в България.

Политическият залог на годината – Европейските избори – не беше подминат в коментарите на говорителя на ЕК, който няколкократно подчерта, че следващият доклад ще се е изготвя от следващата Европейска комисия, която ще бъде сформирана след вота през май.

На журналистически въпрос от залата как Еврокомисията коментира фактът, че последователно всичките доклади по МСО за България отчитат „недостатъчен напредък”, говорителят Марк Грей настоя, че необходимите промени в страната „отнемат време”. Според него без мониторинга, ЕК нямаше да е забелязала съществени стъпки в наблюдаваните области на правосъдието и вътрешния ред, но такъв напредък има и той трябва да продължи.

Говорителят на Европейската комисия изтъкна още, че няма да дава оценка на настоящето управление в България, но изрази увереност от името на изпълнителния орган на ЕС, че властите ще имат политическата воля да приложат препоръчаните реформи.