пари евро

България ще изплати общо 141 211 лв. обезщетения в изпълнение на четири решения на Европейския съд по правата на човека срещу България. Те са постановени в периода 11.04.2023 г. – 13.06.2023 г., съобщиха от пресцентъра на Министерския съвет.

Делата „А и други срещу България“, „Оссо срещу България“ и „Кукавица срещу България“ касаят нарушение на член 8 от Конвенцията (право на зачитане на личния и семейния живот), свързано с производства за незабавно връщане на децата на жалбоподателите, съгласно Хагската конвенция относно гражданските аспекти на международното отвличане на деца.

Съдът приема, че жалбоподателите са претърпели непропорционална намеса в правото си на зачитане на семейния живот, тъй като властите не са разгледали делата по най-усърдния начин, изискван от член 8 от Конвенцията, процесът на вземане на решение и продължителността на производството по връщане като цяло не е отговарял на процесуалните изисквания, присъщи на член 8 от Конвенцията. Общо по жалбите са присъдени обезщетения за неимуществени вреди в размер на 45 000 евро и 22 700 евро за разходи и разноски.

Осъдиха България за дело за домашно насилие: Страната ще плати над 26 000 лв. обезщетение

Делото „Симонова срещу България“ касае разрушаването на незаконно издигната постройка, която жалбоподателката твърди, че е единственото жилище за нея и децата й. ЕСПЧ отбелязва, че основните принципи в ситуацията на разрушаване на сграда, която е нечие единствено жилище, са посочени в делото „Иванова и Черкезов срещу България“.

ЕСПЧ подчертава, че хорат, които са изправени пред опасността да изгубят единственото си жилище в резултат на планирано събаряне, трябва да могат в рамките на съответното производство да получат разглеждане на пропорционалността на мярката в светлината на конкретните обстоятелства. В настоящия случай липсва такава преценка в заповедта за премахване на постройката в нарушение на чл. 8 от Конвенцията.

България е платила 740 598 лв. обезщетения по дела в Съда по правата на човека

Съдът присъжда на жалбоподателката обезщетение за неимуществени вреди в размер на 4500 евро.