Николай Денков

Управление на база на натрупаните научни знания – както е в развитите държави, ще бъде стандартът за нашия екип. Това заяви министър-председателят акад. Николай Денков. Премиерът беше гост на първата годишна конференция на Съвета за икономически анализи – съвещателен орган към Министерския съвет, в който участват известни български учени от целия свят. 

Според него това е единственият позитивен подход, чрез който може да се преодолее лобизма в полза на едни или други хора, както често се случва в България.

Това е една от болестите, които имаме при управлението на нашата икономика. Трябва да я преодолеем, като стъпваме на ясни анализи и решенията се вземат така, че публичният ресурс да се използва възможно най-ефективно, посочи акад. Денков.

За да се вземат управленски решения, базирани на научното познание, е важно да се полагат специални усилия за екипите, които обобщават и анализират натрупаните научни знания. Светът, в който живеем, става все по-сложен и  се променя все по-бързо. Тези промени учените определят като социален взрив, който ако не бъде управляван, може да доведе до загуба на контрол върху обществените процеси, отбеляза още министър-председателят.

Съветът за икономически анализи създава условия за постигане на синтез между учените в България и българската диаспора по света, така че да се акумулира повече знание, което да е от полза за нашата страна.

„Това трябва да се стремим  да направим като управляващи. Няма значение кой е премиер, кой е конкретният министър“, категоричен беше акад. Николай Денков.