Тодор Тагарев

„България напълно споделя мнението за необходимостта от дългосрочен ангажимент на Европейския съюз (ЕС) в подкрепа на Украйна, който да допринесе за нейната сигурност, за да гарантира свободното и демократично европейско бъдеще на страната“.

Това заяви министърът на отбраната Тодор Тагарев по време на неформалната среща на министрите на отбраната на ЕС днес, 30 август, съобщиха от Министерството на отбраната.

В рамките на срещата се проведоха дискусии по отношение приноса на ЕС и ангажиментите му към сигурността на Украйна, както и последиците от руската агресия срещу Украйна на регионално и глобално ниво.

„На фона на продължаващата руска агресия срещу Украйна, усложнена от все по-провокативното поведение на Русия, включително в близост до границите на НАТО и особено в региона на Черно море, важен елемент от тази подкрепа трябва да остане предоставянето на военна помощ и обучение на украинските въоръжени сили толкова дълго, колкото е необходимо“, бе категоричен министър Тодор Тагарев. Той подчерта, че страната ни приветства предложението за засилване на подкрепа за Украйна в рамките на Европейския инструмент за мир, който вече е доказал своята ефективност за предоставяне на навременна военна подкрепа на Украйна. „Отдаваме особено значение на запазването на правилата и методологията на Инструмента по отношение на вноските на държавите членки, което гарантира солидарност и приобщаване“, каза още той министър Тагарев.

Министрите на отбраната обсъдиха предложението на Европейската служба за външна дейност за създаването на специален пакет за Украйна в рамките на Европейския инструмент за мир и дългосрочния ангажимент на ЕС към сигурността на Украйна.

Министър Тагарев отбеляза и бързите резултати от прилагането на тристранния подход на ЕС за осигуряването на боеприпаси за Украйна. По думите му – в по-широк план подкрепата за Украйна следва да бъде обвързана с продължаващите усилия за укрепване на европейската отбранителна индустрия, включително със съответните стимули за държавите членки. Той изрази увереност, че новите европейски регламенти в подкрепа на производството на боеприпаси и съвместното им придобиване биха помогнали значително за преодоляване на неотложните и критични пропуски в отбранителните способности.