Румен Радев

Четири години след подписването на договора от 2017 г. Република Северна Македония не направи необходимото за неговото изпълнение. Не дава гаранция за изпълнение на поетите ангажименти. Това каза президентът Румен Радев след продължилото близо шест часа заседание на КСНС.

„Съветът обсъди перспективите за интегрирането на Западните Балкани в ЕС. Констатирано беше, че в продължение на четири години страната кандидат не направи необходимото за неговото изпълнение и не дава гаранция за поетите ангажименти. В резултат на проведената през септември 2019 г. среща при президента с участието на представители от изпълнителната и законодателната власт бе приета рамкова позиция относно разширяването на ЕС. Посочените документи са основа на политиката по отношение на разширяването на ЕС с Република Северна Македония и Република Албания и обосноваха отстоявания отказ на България да одобри началото на преговорите за членство на Република Северна Македония”, заяви Радев.

Държавният глава коментира още, че преди 30 години, на 15 януари 1992 г., България първа в света призна днешна Република Северна Македония за новосъздадена независима държава.

„България никога не е отричала правото на гражданите на Република Северна Македония да се самоопределят на база собствено самосъзнание и да ползват своите езици. В същото време България държи на пълното равноправие на македонските българи с останалите народи на Република Северна Македония. Десетилетната политика на дискриминация на македонските българи, 120 хиляди от които са български граждани, в последно време ескалира”, добави той.

Правата на македонските българи са ключов елемент от Копенхагенските критерии за членство, категоричен беше Румен Радев.

„Не могат да са предмет на преговори и тяхната защита е изрично посочена. Участниците се обединиха, че са необходими всеобхватни и целенасочени действия за възстановяване на доверието във всички области от взаимен интерес. От особено значение са инфраструктурните, транспортни и енергийни проекти с акцент на коридор номер 8. Това ще донесе до преодоляване на противоречията и ще даде импулс за ускоряване на преговорния процес”, каза още президентът.

Радев посочи, че участниците в КСНС са се обединили около мнението, че са необходими всеобхватни, целенасочени и ресурсно-осигурени действия за възстановяване на доверието и активизиране на двустранното сътрудничество във всички области от взаимен интерес.

„От особено значение са проектите, осигуряващи транспортна, инфраструктурна, дигитална и енергийна свързаност, с акцент на Коридор №8. Това от своя страна ще допринесе за преодоляване на застоя между двете държави, ще даде импулс за ускоряване на преговорния процес и за устойчиво развитие и просперитет на региона”, обясни президентът.

Държавният глава посочи, че членовете на КСНС са отбелязали постигнатото до момента в преговорния процес. Радев допълни, че в някои сфери на двустранните отношения се очертава възможност за постигане на съгласие.

„Решаването на отворените политически въпроси ще ускори значително напредъка във всички останали области. Участниците в КСНС препотвърдиха позицията на България относно готовността на Република Албания за започване на преговорния процес за членство в Европейския съюз”, уточни президентът.

Радев посочи, че въз основа на проведените разисквания КСНС е приел предложения към изпълнителната и законодателната власт:

  1. При провеждане на външната политика на страната, МС да изпълнява националната позиция на България, като спазва изискванията, произтичащи от Договора от 2017 г., Рамковата позиция от 2019 г. и Декларацията на 44-то НС.
  2. Даването на съгласие за започване на преговори за членство на Република Северна Македония да не се обвързва със срокове, а с постигане на реални резултати, включително и по отношение на правата на македонските българи.
  3. Изпълнителната власт да продължи да работи за отчитане на изпълнението на Договора от 2017 г. в преговорния процес за членство на Република Северна Македония.
  4. Изпълнителната власт да изготви и обезпечи в кадрово и финансово отношение план за действие с мерки за постигане на осезаем напредък във всички области на двустранните отношения с Република Северна Македония.
  5. Изпълнителната власт да предложи на партньорите в Република Северна Македония създаването на съвместни работни групи по области, в съответствие с Договора за приятелство, добросъседство и сътрудничество, с цел активизиране на двустранните връзки.
  6. Изпълнителната власт да предприеме мерки за ускоряване изграждането на Коридор № 8, съвместно с Република Северна Македония и Република Албания като единен проект в неговата цялост – автомагистрала, жп линия, енергийна и дигитална свързаност.
  7. Народното събрание да предложи на законодателния орган на Република Северна Македония създаването на структуриран диалог между парламентарни комисии и групи за приятелство, който да засили доверието и да подпомага цялостния процес.

На финала на изявлението си държавният глава благодари на всички участници в КСНС. „За активната работа днес и за постигнатия консенсус. Защото в това, което ни предстои, като продължаване на преговорния процес, е от изключителна важност българските държавници и политици да имат единство в своите виждания и действия”, заключи Радев.

Коментари на партиите след КСНС

На КСНС при президента Румен Радев постигнахме единна позиция по отношение на Република Северна Македония. Това каза Десислава Атанасова от ГЕРБ-СДС след края на съвета. По думите ѝ ясно е препотвърдена вече взетата позиция от предишни правителства и предходно Народно събрание.

„Имаме консенсус по всички въпроси, макар че отне време. Няма да коментирам какво се е случило на КСНС, имаше доклади на външно министерство, които сме обсъждали. Изразяваха се позиции, обсъждаме и препотвърдихме вече отстояваните такива. Защитаваме не само националния интерес, но и този на хората, които имат българско самосъзнание и живеят в Република Северна Македония. Ясно е написано в нашето становище, че преговорите ще продължат не времево, а когато има изпълнени условия”, обясни тя.

Лидерът на „Демократична България” Христо Иванов заяви, че позицията на България остава същата с пълен консенсус. „Тя е консолидирана, ясна, единна и последователна. Имаше разнопосочни мнения на Съвета, но те не могат да бъдат оповестени”, категоричен беше Иванов.