Николай Денков

„Най-важната точка на днешното заседание на Министерския съвет е приемането на управленската програма на правителството“, заяви в началото на заседанието на Министерски съвет министър-председателят акад. Николай Денков вчера.

„Обръщам внимание, че това става предсрочно. Законовият срок е 3 месеца от съставянето на правителството. Тази програма е съгласувана внимателно с политическите сили, които подкрепят това правителство в Народното събрание. Очакваме тази подкрепа да продължи и при следващите месеци и съгласувано с Народното събрание да успеем да изпълним законодателната и управленската програми. Това е свързано с подобряване на живота на хората и с подобряване на условията за бизнес в България”, заяви още той.

„Вчера на Комисията по бюджет и финанси са взети някои грешни решения, които не осигуряват финансовата рамка, която преди това беше подготвена от Министерския съвет. Имам уверенията на лидерите на партиите, които подкрепят правителството, че те ще коригират тези решения, които вчера бяха взети, и ще приемат финансовата рамка така, както е подадена от Министерски съвет. Надявам се, че тези лидери ще изпълнят това, което са поели като ангажимент, за да може да се реализира тази програма, защото без нейното финансово обезпечаване, тя ще остане само един набор от добри намерения”, коментира Денков.