пари икономика

Министерството на икономиката и индустрията намалява значително възнагражденията на органите за управление и контрол на дружествата. С оглед целесъобразното разходване на средствата и предвид предоставената възможност в Закона за публичните предприятия и Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия.

Освен възнагражденията, ще бъдат ограничени и сумите за представителните разходи и начините за тяхното разходване, съобщиха от министерството. С цел оздравяване на дейността и подобряване на ефективността на работата на публичните предприятия към Министерството на икономиката и индустрията, бе извършен анализ относно финансовото им състояние, включително и на получените възнаграждения на всички служители. Установено е, че въпреки множеството констатирани управленски проблеми, ръководните органи получават изключително високи възнаграждения, над 12 хил. лв. месечно, независимо от финансовото състояние и постигнатите резултати от предприятията. В някои от публичните предприятия продължават проверки и на компетентните органи. При всяка приключила от тях проверка незабавно ще се предприемат мерки за отстраняване на констатираните нарушения и оздравяване на съответното дружество. Програмата по оздравяване и преструктуриране на публичните предприятия ще премине през няколко етапа като се очаква процесът да приключи до края на 2023 г. Първият етап стартира с ограничаване на разходите и неправомерното разходване на средства. На второ място е гарантиране на управленския капацитет в дружествата.

Нова телевизия