газ тръби

„Лукойл Нефтохим Бургас“ разполага с 30-дневен срок, считано от днес 15 август, за да предаде пристанище „Росенец“ на специална комисия, назначена от министъра на транспорта.

Припомняме, че правителството прие решение да уведоми „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД за прекратяването на Договора за предоставяне на концесия върху пристанищен терминал „Росенец“, част от пристанище за обществен транспорт с национално значение Бургас, в края на миналата седмица – 11 август.

Концесионният договор беше прекратен с приетото от Народното събрание изменение на § 2, ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за контрол по прилагане на ограничителните мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна.

Правителственото решение беше прието неприсъствено.