Атанас Славов

Министърът на правосъдието Атанас Славов обяви, че следващата седмица ще обжалва във Върховния административен съд (ВАС) решението на прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) за избора на Борислав Сарафов като изпълняващ функциите на главен прокурор.Днес пленумът на ВСС гласува да не взема отношение кой е компетентният орган за избор на и.ф. главен прокурор – пленумът или колегията.
„Чуха се становища, че пленумът е компетентният орган и други, че колегията е компетентният орган.

Тъй като спорът остава висящ, той трябва да бъде разрешен по един авторитетен начин, а това може да направи само ВАС. Затова следващата седмица ще сезирам Върховния административен съд с искане за произнасяне по взетото решение, като министерството ще твърди, че то е незаконосъобразно“, заяви министърът.

Атанас Славов обяви, че липсата на обсъждане на нравствените и професионални качества на Сарафов при избора му също ще бъде част от аргументацията.

„Това има пряка връзка със законосъобразността на процедурата. Защото законът изисква освен въпроса за стаж и компетентност, да бъдат обсъдени и високите нравствените и професионални качества на кандидата. Това също ще е част от аргументите“, коментира той.

Министърът на правосъдието коментира и решението на пленума на ВСС да обяви процедура за избор на нов главен прокурор.

„Аз призовах към институционална сдържаност, даже го нарекох професионален аскетизъм. В период на много ниско доверие към органа, отвъд своя мандат, при предстоящи конституционни промени във функциите и ролята на главния прокурор, не мисля, че на този етап е обосновано да се открива процедура“, каза той.
През целия месец юли ще могат да се правят номинации за кандидати за главен прокурор. Изборът се очаква да се състои в края на октомври.

„Бих номинирал кандидат за главен прокурор само след промени в Конституцията и ако Конституцията изрично ме овласти с тази компетентност“, коментира още той след заседанието на ВСС.