капитолия сащ

Правителството на Съединените щати избегна заплахата от спиране на работа, след като Камарата на представителите и Сенатът в последния момент одобриха резолюция за временно финансиране.

Заради неприетия бюджет федералните служби трябваше да бъдат частично затворени от тази нощ, когато изтече финансовата година.

Резолюцията предвижда финансиране за 45 дни, което включва средства за природни бедствия, но не и отпускането на нова помощ за Украйна.

Тя трябва да бъде подписана от президента, за да влезе в сила. Ако Конгресът не беше постигнал съгласие, правителствените служби трябваше да прекратят работа.

Това щеше да засегне всички сфери – от въздушния контрол до сключването на бракове и получаването на заплати.