Европейски съюз

Истанбулската конвенция влиза в сила в целия Европейски съюз на 1 октомври, съобщи Европейската комисия. Тя представлява правна рамка, насочена към защита на жените от всички форми на насилие. 

Страните – членки ще бъдат правно обвързани с Конвенцията, каза говорителят на Комисията Кристиан Виганд. Той цитира член от Договора за функциониране на Европейския съюз, който гласи, че „споразуменията, сключени от Съюза, са правно обвързващи за неговите институции и за неговите страни – членки“.

До този момент Истанбулската конвенция е ратифицирана от 21 от общо 27 държави от ЕС, като България не е сред тях. Останалите са Чехия, Словакия, Унгария, Литва и Латвия. 

„Всички страни членки са подписали Конвенцията. Сега става дума за процес на ратификация“, отговори Виганд на журналистически въпрос.

„Комисията поддържа контакт с всички държави от ЕС по този въпрос, включително и за законодателното предложение за криминализиране на осакатяването и други видове насилие, свързани с пола“, каза още говорителят.

ЕС подписа Конвенцията през 2017 г. Страните – членки одобриха присъединяването на Съюза към нея на 1 юни т.г. През 2018 г. българският конституционен съд прие, че Истанбулската конвенция застъпва правни концепции, свързани с понятието „пол“, които са несъвместими с основни принципи на българската конституция. 

На 6 октомври 2021 г. Съдът на Европейския съюз в Люксембург потвърди, че ратификацията може да стане и без да са го направили всички държави членки.