вятърна турбина

Вятърната енергетика разчита на скоростта, мощността и наличността на своя източник – вятъра. Без вятър, вятърната турбина просто няма да работи, което означава, че секторът е силно зависим от естествените изменения на времето, за да предложи максимална ефективност.Времето обаче не диктува само нивото на производство на електроенергия, произведено о т вятърни електроцентрали, но също така влияе на най-добрите практики, които инженерите избират подходящи условия за  извършване на безопасни и рентабилни ремонти.Метеоролозите могат да предвидят атмосферните промени със забележителна степен на точност и именно тези измервания помагат на операторите да оптимизират генерираната от вятъра енергия и нейното съхранение.Това важи и за аварийните ремонти или проверки за поддръжка на регулатора – като например смяна на маслото – които идват с различни нива на разход и честота, в зависимост от ограниченията на времето и от качеството на съществуващите масла за турбини. Изключителните условия на вятър в отдалечени места затрудняват работата на инженерите по поддръжката да си вършат работата, така че гарантирането, че смяната на маслото се извършва при контролирани мерки и аварийните ремонти са сведени до минимум е също толкова важно за благосъстоянието на персонала, колкото и за дълготрайност и рентабилност на оборудването.За да разгледа това перспективно, индустрията харчи до 8 милиарда долара за поддръжка на вятърни паркове в световен мащаб и е трудно да се използва, особено когато прогнозите показват, че тази цифра се увеличава с 11% годишно до 2025 г.Около 20% от бюджета на всеки даден проект за вятърна енергия представлява оперативни разходи.Като се има предвид големият брой проблеми, които се нуждаят от вниманието на енергийния оператор, може да бъде лесно да се разгледа финансовите стимули за оптимизиране на операциите и ползите, които те представят.Пример за това включва случаи на повреда в скоростната кутия. Когато служителите по поддръжката могат да изберат смазка с по-нисък клас, за да спестят краткосрочни разходи, този подход рискува увеличаване на броя на смените на маслото през 20-годишния живот на вятърната турбина и следователно намалява общата ефективност на вятърната турбина.Защитата на оборудването на вятърните турбини с по-евтина и по-малко ефективна смазка може да предложи краткосрочни икономии на разходи, но може да постави вятърната турбина при по-голям риск от повреда, което в дългосрочен план ще доведе до по-големи разходи за собственика / оператора. ,

Shell Lubricants предлага не само разнообразни високоефективни продукти, които намаляват периодите на подслаждане, но и нашият  екип от експерти също помагат на операторите да подобрят общите разходи за собственост на компанията, като съветват най-добрите практики за поддръжка.

Въпреки че скоростта на вятъра е ключова за енергията на вятъра, тя също така призовава за необходимостта от по-интелигентна техника – включително използването на високоефективно смазване – предназначена да повиши цялостната ефективност и запазване на вятърната турбина.