европейски парламент

Европейският парламент и Съветът на ЕС постигнаха предварително споразумение за реформиране и укрепване на директивата за енергийната ефективност. Според него, задължението за годишни икономии на енергия почти се удвоява.

От страните членки ще се изисква всяка година да постигат нови икономии от средно 1,49% от крайното потребление за периода 2024 -2030 г. в сравнение с настоящото равнище от 0,8%, което прави намаляване на енергийното потребление с общо 11,7% в края на този период. Те постепенно ще трябва да достигнат 1,9% до края на 2030 г.

В споразумението е включено първото по рода си определение за енергийна бедност и страните членки ще трябва да прилагат приоритетно мерки за подобряване на енергийната ефективност сред хората, засегнати от нея.

Източник: БНР