граница ограда

Европейската комисия представи днес оценка за напредъка по изпълнението на шестмесечния проект за охрана на границите, започнал в България и Румъния през март. Комисията приветства предприетите в последните три месеца стъпки в областта на убежището, връщането на незаконно влезли в ЕС мигранти, управлението на границите и международното сътрудничество.

България предприема действия с подкрепата на ЕК за подобряване на ускорените процедури за даване на убежище и е определила списък със сигурни страни на произход на мигрантите, в съответствие с правилата на ЕС, се посочва в оценката. Допълва се, че нашата страна проучва възможността за издаване на откази за международна закрила заедно с решенията за връщане. Отбелязва се, че властите работят по цифровизацията на системите за убежище и връщане с подкрепата на агенциите на ЕС и службите на комисията.

България повиши сътрудничеството с Европейската агенция за убежището и с европейската гранична служба Фронтекс, която е предоставила допълнителна подкрепа със съветници и преводачи по въпросите на връщането. България и Фронтекс ще подпишат съвместен план за действие по този въпрос, се посочва в съобщението.

Допълва се, че нашата страна е повишила сътрудничеството с Европол за противодействие на каналджийството и за ограничаване на вторичните движения на мигрантите в ЕС. България създаде национален механизъм за обмен на информация и скоро ще състави работна група за противодействие на незаконното навлизане на мигранти, добавя комисията.

За Румъния се посочва, че е въвела необходимите законодателни промени в областта на убежището и е предприела други допълнителни стъпки. Отчита се, че страната е продължила да управлява успешно външната граница със Сърбия и е предприела действия срещу каналджиите.

Комисията уточнява, че предоставя финансова подкрепа на България и Румъния за изпълнението на тези проекти. България ще получи 45 млн. евро, а Румъния – 10,8 млн. евро. ЕК ще отправи покани до  държавите в ЕС за разработване на електронни системи за наблюдение на сухопътните външни граници, като за тази цел са предвидени 140 милиона евро. Комисията ще прикани и за подкрепа за разширяване на способностите за прием на мигранти и за предодставяне на убежище със 120 милиона евро. БТА