Александър Кашъмов

,,Борбата с корупцията не е като есенната жътва. Държавните служители трябва да могат да разглеждат случаите, Комисията на централно ниво не знае какво се случва в страната, а на местно и регионално ниво случаите се потулват. Може би трябва да има законова промяна и сега е момента да се направи.” Това коментира адвокатът Александър Кашъмов по време на общественото обсъждане на антикорупционния закон.

Една от основните бележки към законопроекта е мандатността на членовете на антикорупционната комисия.

Според някои от юристите 2 мандата по 6 години е прекалено дълъг период, особено за подобна позиция.

Мария Славова, професор по административно право и процес в СУ “Св. Климент Охридски”, заяви, че според нея несъвършенствата в закона са много и “неслучайно законопроектът е толкова лош”. Тя изрази недоумение как е възможно законът да е написан по подобен начин.