Американската агенция за космически изследвания (НАСА) реално се е прицелила към спътника на Юпитер, Европа, и всеки който разбира какви са възможностите, подкрепя подобно начинание. Но защо, пита специализираният блог за астрономия и астрофизика From Quarks to Quasars и отговаря с една дума:
Вода.
На Земята водата подхранва живота. Разбира се има много други неща, които подхранват живота на нашата планета, но водата е незаменима част от живота, какъвто го познаваме. И наистина изследванията ни дотук са доказали, че където има вода – там има живот (Земята неслучайно се нарича „Бледосинята точка”).
И докато е възможно извънземния живот да съществува на други светове, подхранвайки се с нещо друго (желязо, примерно), когато търсим първите белези за живот из вселената, има смисъл да ги търсим на познати места.

Именно заради което се обръщаме към водата.

Наистина, вселената е доста голяма, за да има смисъл да се насочим към вулканичните равнини на Венера, дори да е сходна по големина със Земята, след като нямаме никакви индикации, че там може да бъде открит живот (дори и да съществува на теория вероятност). Още повече, че водата е най-логичното място за търсене на живот, след като земните океани са домове на различни видове на всяко ниво на дълбочина (дори в най-мрачните кътчета и най-дълбоките пропасти). Изследователите смятат, че близо половината от живите видове на Земята живеят в океаните. Представете си, какво щяхме да сме изпуснали, ако не бяхме погледнали в най-отдалечените райони на нашите води, за да търсим живот. Нямаше да имаме гигантската сепия и дълбоководните безоки риби и щеше да е един доста тъжен свят.

Горната картина описва детайлно защо трябва да стъпим на Европа. Според данните, събрани сателита „Галилео” на НАСА, количеството от течен живот (вода), течащо под повърхността на малкия леден спътник, е приблизително 2 до 3 пъти повече от океаните на Земята. Имайте предвид, че Европа е доста по-малка от Земята.

След като луната разполага с такова изобилие от H2O и след като изглежда, че тази вода е в течно състояние, и след като там където намираме вода, намираме живот, учените вярват, че Европа има изключителните възможности да приютява живи организми.

Отбележете също така, че са наблюдавания изхвърляния на вода в пространството от Европа, което потвърждава, че е в течно състояние. Разбира се, трудно е да се определи точно каква част от вода е замръзнала. Възможно е ледът да бъде със стотици метри дебелина. Но дори с толкова много лед, ще остава огромно количество течна вода. Просто ще трябва да сондираме, за да я достигнем.

Водата на Европа остава в течно състояние благодарение на огромните гравитационни сили на които е подложена от страна на Юпитер, както и глобалните течения на самата луна (фактори, с които ще трябва да се съобразяваме като/ако някога достигнем до там).

НАСА вече планира пътуването до Европа, което е нелек процес. Изстрелването не се очаква преди 2025 г. и апаратът няма да пристигне преди 2030 г. (и това разбира се ако проектът получи всички одобрения). И то ако приемем, че всичко ще мине добре. Напълно са възможни непредвидени затруднения, както и големи технологични пробиви, които да ни позволят да отидем по-рано по-далеч.