газ тръби

Международната агенция по енергетика (МАЕ) смята, че Европа трябва незабавно да намали потреблението си на газ в условията на настоящата енергийна криза. Тази зима може да се окаже исторически тест за европейската солидарност, заяви ръководителят на МАЕ Фатих Бирол.

„Първата непосредствена стъпка за запълване на газовите хранилища в Европа до подходящо ниво преди зимата е да се намали настоящото потребление на газ в Европа и спестеното гориво да се складира“, пише Бирол в коментар, публикуван на уебсайта на МАЕ.

Европа трябва да намали потреблението на газ с 12 милиарда кубически метра преди началото на отоплителния сезон, което се равнява на 130 танкера втечнен природен газ, каза Бирол.

Бирол предлага на европейските лидери пет мерки, които да им помогнат да се подготвят за зимата. Правителствата на ЕС трябва да въведат аукционни платформи за промишлени потребители на газ, да сведат до минимум използването на газ в енергийния сектор, да подобрят координацията между операторите на газ и електроенергия, да помогнат за намаляване на нуждата от електроенергия от домакинствата и да съгласуват планирането в извънредни ситуации на национално и европейско равнище.