Огнярите, готвачите, чистачите и другият персонал, който ведомствата наемат извън утвърдения си щат, са спасени! Както и „нашите хора”, трудоустроени на държавна служба. Това стана, след като днес кабинетът прие промени в прословутото постановление № 66, сътворено по Жанвиденово време. С него се позволяваше на министерствата и на останалите бюджетни организации да наемат допълнителен персонал над утвърдения си за годината щат. Ограничението бе новите попълнения да са до 10% от общата численост на служителите във всяко ведомство.
Обикновено наеманите по това постановление хора са технически персонал, като готвачи и сервитьори за почивните бази на властта, шофьори, чистачки, огняри, охрана и прочее.

Те вземат минимална работна заплата. Практиката през годините обаче показа, че тази извънщатна квота се използва за трудоустрояване и на „наши хора” – бивши служители на ведомствата, роднини и т.н.

Особено популярна бе тя в системите на МВР и Министерство на отбраната (МО), където по закон служителите хем се пенсионират по-рано, хем получават наведнъж ен на брой заплати, хем после започват да получават пенсия. И след като се пенсионират с всички тези благини, могат спокойно да бъдат назначени по ПМС № 66 и към парите за старост, които всеки месец им текат, да си докарват и по една минимална заплата.

Публична тайна е, че тази практика се прилага на някои места с презумпцията, че напусналите или пенсионирани чиновници все пак са вътрешни за системата и е по-добре те да бъдат назначени с извънщатната квота, отколкото нови непознати лица. Въпреки че всички правителства идват на власт с обещанието, че ще намалят раздутата администрация, досега никой не се е отказал от назначаването на допълнителните бройки хора, които постановлението позволява.

Любопитното при тази извънщатна квота е и, че тя не се отразява в устройствените правилници на ведомствата, където задължително е описано колко служители може да работят там. Следователно така се замаскира и реалният брой възможни назначения в дадено министерство например. Иначе устройствените правилници са публични и всеки, който иска уж може да провери броя на чиновниците в всяко едно ведомство.

По времето на ГЕРБ финансовото министерство предложи изобщо да се отмени възможността за раздуване на числеността на служителите по този начин. Но след сериозен отпор на по-голямата част от министрите, тя остана. Процентът от общия щат обаче бе намален на 8, а за Министерство на отбраната и до 6 на сто. Бе прието и че ако някой служител от квотата напусне, бъде уволнен или по друг начин се стигне до прекратяване на трудовия му договор, то бройката се закрива и на негово място не може да бъде назначаван нов.

Преди месец обаче, заради кризата с липсата на охранители в МО, породена от изтекли договори с фирмите, новият кабинет вдигна до 8% извънщатната численост и за това ведомство. С решението си от днес пък отмени текста, според който след напускане на служител от извънщатната квота мястото се закрива завинаги. Така кабинетът не само си запази шофьорите и сервитьорите, но и възможността да трудоустрои „наши хора” на държавна служба.